Controlestrategie

One bad move nullifies forty good ones. – Bernhard Horwitz

Een controlestrategie is een methode waarmee de gekozen oplossing bij de oplossingsstrategie kan worden gecontroleerd. Belangrijk hierbij is een goed overzicht van de kandidaatzetten van de tegenstander, met in het bijzonder geforceerde zetten.

Met deze controle kunnen blunders worden voorkomen.

Blunders
Een blunder is een slechte zet met als gevolg vaak een onmiddelijk verlies van de partij. Veelvoorkomende blunders zijn:

  1. Materiaal verliezen door een directe of indirecte dreiging.
  2. Schaakmat toelaten.
  3. Pat toelaten.

Blunder-check
Een blunder-check is een methode om blunders te voorkomen.

Blumenfeld’s regel
Schrijf na het beoordelen van de kandidaatzetten, de kandidaatzet op die je wilt gaan spelen. Bekijk daarna de stelling met een nieuwe/frisse blik. En stel jezelf de vraag: heb ik een dreiging gemist?

Na een zet van de tegenstander
Bekijk en erken altijd de laatste zet van de tegenstander. Stel vervolgens de volgende vragen over de huidige stelling:

  1. Wat zijn de (directe en indirecte) dreigingen van de tegenstander?
  2. Wat is het plan van de tegenstander?

Voor het spelen van een zet
Visualiseer de vernieuwde stelling die ontstaat na de kandidaatzet die je wilt gaan spelen. Stel vervolgens de volgende vragen over de gevisualiseerde stelling:

  1. Zijn de kwetsbaarheden veranderd?
  2. Zijn de (directe en indirecte) dreigingen van de tegenstander veranderd?
  3. Komt de zet overeen met jouw plan?

Als de kandidaatzet niet door een blunder-check heen komt, moet je terug naar de oplossingsstrategie voor een nieuwe beoordeling van de zet.

Speel de zet
Is de kandidaatzet door de blunder-checks heen gekomen? Dan mag je eindelijk de zet spelen!