Vereenvoudiging

Het ruilen van de verkeerde stukken kan dramatische gevolgen hebben. Let er altijd op dat het stuk dat wordt geruild nooit beter is dan het stuk van de tegenstander. Ruil alleen stukken als dit jouw eigen positie beter maakt.

Het is vaak beter om jouw tegenstander een ruil te laten uitvoeren dan andersom.

Dame ruil
Het ruilen van de dames vervlakt het spel vaak van een dynamisch naar een statisch spelverloop.

De volgende punten zijn belangrijk voor het wel of niet ruilen van dames:

  1. koningsveiligheid;
  2. activiteit;
  3. pionnenstructuur.

Punt: 1.
Een dame kan een gevaarlijke aanvaller zijn tegen een verzwakte koningsveiligheid. Dit geeft de volgende richtlijnen:

  1. Tegenstander heeft een slechte koningsstelling: houd dames op het bord.
  2. Je hebt zelf een slechte koningsstelling: ruil dames.

Punt: 2.
Het volgende punt gaat over de activiteit van de overige stukken. Welke stukken profiteren het meest van een dameruil?

Punt: 3.
Een dame is effectief voor het aanvallen van kwetsbaarheden, zoals zwakke pionnen en zwakke velden. Dit geeft de volgende richtlijnen:

  1. Tegenstander heeft meer kwetsbaarheden: houd dames op het bord.
  2. Je hebt zelf veel kwetsbaarheden: ruil dames.

Voorbeelden

Opgaven