Mentaal

Chess demands total concentration. – Bobby Fischer

De mentale conditie geeft aan hoe goed iemand is in het controleren van zijn of haar gedachten. Hierbij kan je denken aan het omgaan met afleidingen, stress of andere mentale problemen.

Een andere manier om te kijken naar mentale conditie, is hoe goed iemand in zijn of haar vel zit onder verschillende omstandigheden. Er zijn verschillende methoden om dit te verbeteren.

Voorbeelden hiervan zijn:

  1. denk positief;
  2. los problemen op;
  3. leef gezond.

Aandachtscirkels van Ebersp├Ącher
De aandachtscirkels van de Duitse sportpsycholoog Ebersp├Ącher geven een methode voor het meten en herkennen van het concentratieniveau van een sporter.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 6 cirkels:

  1. ik en mijn taak (waarnemen, rekenen, beoordeling, controle, uitvoering);
  2. directe afleidingen (tegenstander, temperatuur, materiaal, arbiter);
  3. verwachtingen (van jezelf en buitaf);
  4. winnen of verliezen;
  5. gevolgen van winnen of verliezen;
  6. zinsvraag (wat doe ik hier?).

De binnenste cirkel (1) heeft hierbij het hoogste concentratieniveau, en de buitenste cirkel (6) het laagste. Dit betekent dat een sporter het beste presteert, als zijn of haar mentaliteit de gehele wedstrijd in de binnenste cirkel blijft. Doordat dit bij vrijwel geen enkele sporter het geval is, is het belangrijk om vanuit een buitenste cirkel terug te kunnen gaan naar de binnenste cirkel.

De aandachtscirkels bieden hierbij een hulpmiddel om een afleiding te herkennen als een daling in het concentratieniveau, waarna op zoek kan worden gegaan naar een oplossing. Een probleem kan namelijk alleen worden opgelost als het als een probleem wordt erkend.