Bird

De Bird ontstaat na de zet:

  1. f4

Voorbeeld partijen: Bird opening.