Sterke pionnen

Sterke pionnen zijn pionnen die flexibel zijn. Bijvoorbeeld pionnen die kunnen worden verdedigd door andere pionnen, of pionnen die dicht bij de overkant zijn.

Het onderstaande overzicht geeft de belangrijkste structuren waar sterke pionnen aanwezig zijn.

  1. Verbonden pionnen
  2. Pionnenketens
  3. Vrijpionnen
  4. Pionnenmeerderheid