Pionnenmeerderheid

Bij een pionnenmeerderheid heeft een speler meer pionnen dan de tegenstander op een vleugel van het bord.

Een pionnenmeerderheid biedt een speler vaak de mogelijkheid om een vrijpion te creëren.

Voorbeeld: pionnenmeerderheid.
In het voorbeeld hieronder heeft wit een pion meer dan zwart op de damevleugel. Hierdoor heeft wit een pionnenmeerderheid op deze vleugel.

Voorbeeld partijen: met een pionnenmeerderheid.

Voorbeeld partijen: tegen een pionnenmeerderheid.