Pionnenketens

Val een pionnenketen aan bij de basis.

Een pionnenketen bestaat uit verbonden pionnen die elkaar verdedigen.

Basis
De basis pion (geel) is de enige pion in een pionnenketen die niet wordt verdedigd door een andere pion. Hierdoor is de basis een zwakke schakel in de keten.

Voorbeeld partijen: pionnenketens.