Half-hangende pionnen

De half-hangende pionnen.

Voorbeeld partijen: nadeel.

Voorbeeld partijen: voordeel.