Breekzet

Een breekzet is een pionzet waarbij spanning ontstaat tussen pionnen. Spanning tussen pionnen betekent dat pionnen elkaar kunnen slaan.

Voorbeeld: breekzet.
In het voorbeeld hieronder speelt wit de zet d4. Na deze zet ontstaat er spanning, doordat zwart de mogelijkheid heeft om de d-pion te slaan met de e-pion. Hierdoor is de pionzet d4 een breekzet.

De spanning die ontstaat na een breekzet, kan worden opgeheven door het slaan van de bijbehorende vijandelijke pionnen. Het doel van het opheffen van de spanning, is het aantasten van de pionnenstructuur van de tegenstander.

Voorbeeld partij: Botwinnik – Capablanca (Nederland 1938).

Opgaven: zoek een breekzet.