Paard tegen Loper

Paarden zijn beter in gesloten stellingen.

In de volgende situaties is een paard beter dan een loper.

  1. De stelling is gesloten.
  2. Er is een steunpunt in het centrum.
  3. Het paard kan zwakke pionnen aanvallen.
  4. De dames zijn nog aanwezig.
  5. Er is spel op een enkele vleugel van het bord.

In een gesloten stelling heeft een loper vaak minder bewegingsvrijheid. Doordat paarden over stukken heen kunnen springen, is het voor hen makkelijker om een zwak veld te bereiken.

Smyslov’s regel
Een paard is iets beter dan een loper + dubbelpion.

Een gesloten stelling met een steunpunt in het centrum maakt een paard een sterk stuk, doordat deze in het centrum controle heeft op beide flanken. Als de tegenstander het steunpunt niet kan aanvallen, bijvoorbeeld als de loper met de juiste kleur ontbreekt, is het paard onaantastbaar.

De combinatie dame + paard is beter dan dame + loper, doordat zij elkaar beter aanvullen bij het controleren van velden. De combinatie dame + paard is vooral sterk bij een koningsaanval.

Bij spel op een enkele vleugel is het paard behendiger dan een loper, omdat een paard alle velden kan bereiken, ongeacht de kleur.

Voorbeeld partijen