Loperpaar

Het loperpaar kan een belangrijk positioneel voordeel zijn, zowel in het middenspel als in het eindspel.

Voordelen van het loperpaar

  1. Effectief bij een koningsaanval.
  2. Effectief bij het aanvallen van zwaktes.

Een loper kan een aanvalsdoel onder druk zetten, terwijl de andere loper de verdediger aanvalt.

Doordat het loperpaar efficient is bij het aanvallen van zwaktes, neemt de kracht van het loperpaar toe in het eindspel.

Capablanca’s regel
Plaats de pionnen op de kleur van de loper van de tegenstander. Hierdoor wordt de loper van de tegenstander begrensd.

Strategieën met het loperpaar

  1. Gebruik het loperpaar voor een koningsaanval.
  2. Open de stelling.
  3. Begrens (tegen loper + paard) de loper met de regel van Capablanca.
  4. Verminder het tegenspel van de tegenstander door (zo nodig) een enkel paar torens af te ruilen.
  5. Creëer een vrijpion in het eindspel.
  6. Wikkel af naar een (makkelijk) gewonnen eindspel, door een loper af te ruilen als er een groter voordeel is bereikt.

De combinatie toren + loperpaar is erg sterk.

Voorbeeld partijen: met loperpaar.

Strategieën tegen het loperpaar

  1. Houdt de stelling gesloten.
  2. Ruil een loper van het loperpaar af.

Voorbeeld partijen: tegen loperpaar.

Opgaven