Loper tegen Paard

Lopers zijn beter in open stellingen.

In de volgende situaties is de loper beter dan een paard.

  1. De stelling is open.
  2. Er zijn pionnen op beide vleugels van het bord.
  3. Het paard heeft geen steunpunt in het centrum.

In een open stelling heeft de loper meer bewegingsvrijheid. Hierdoor kunnen beide flanken worden aangevallen.

In het eindspel is de combinatie toren + loper vaak beter dan toren + paard.

Capablanca’s regel
Plaats de pionnen op de tegenovergestelde kleur van je loper.

Door de pionnen op de tegenovergestelde kleur van je loper neer te zetten beheers je ook de velden die niet door de loper worden bereikt.

Voorbeeld partijen