Open diagonalen

Lopers behoren op open diagonalen.

Voorbeeld partijen