Harmonie

Stukken zijn in harmonie met elkaar als zij goed samenwerken.

Samenwerken
Stukken werken samen als zij:

  1. een veld of een groep velden controleren;
  2. elkaar aanvullen bij een aanvalsdoel;
  3. elkaar verdedigen;
  4. taken verdelen;
  5. niet in elkaars weg staan.

Een duur woord dat soms wordt gebruikt voor het samenwerken van stukken is harmonie.

De regel van Karpov geeft hiervoor een goede leidraad.

Karpov’s regel
Plaats stukken niet in elkaars banen.

Voorbeeld partij: harmonie.