Gelijke Lopers

Leidraad

  1. Activeer de koning.
  2. Leg de eigen pionnen vast op de tegenovergestelde kleur van de loper.

Voorbeeld stellingen

Opgaven