Dame eindspelen

De onderstaande principes bieden een leidraad voor dame eindspelen.

  1. Vrijpionnen zijn belangrijker dan materiaal.
  2. De dame controleert de meeste velden als zij gecentraliseerd staat.
  3. Een actieve koning is vaak de enige mogelijkheid om te winnen, ook al moet de koning hiervoor door een spervuur van schaakjes.
  4. Kijk uit voor pat-motieven!

Voorbeeld: pat-motief.

Voorbeeld partijen

Opgaven