Opgaven 2a

Zoekstrategie

  1. Staan er stukken aangevallen?
  2. Door welke stukken worden deze aangevallen stukken verdedigd?
  3. Kan een verdediger worden uitgeschakeld?

Opgaven: niveau 2 (a).