Uitschakelen verdediging

Een stuk dat een ander stuk of een veld verdedigt, heet een verdediger. Verdedigers kan je uitschakelen. Hiervoor zijn een aantal manieren:

  1. slaan;
  2. wegjagen;
  3. weglokken;
  4. onderbreken;
  5. blokkeren.

Zoekstrategie: uitschakelen verdediging.
Het uitschakelen van een verdediger wordt makkelijker als de aanvalsdoelen bekend zijn. De aanvalsdoelen kunnen worden gevonden met de volgende vragen:

  1. Staan er stukken aangevallen?
  2. Door welke stukken worden deze aangevallen stukken verdedigd?
  3. Kan een verdediger worden uitgeschakeld?

Vervolg: opgaven.

Verdedigen