Bord

Every Chess master was once a beginner. – Irving Chernev

Het spel schaken wordt gespeeld op een vierkant bord. Het schaakbord is verdeeld in 8 rijen en 8 kolommen, dus in totaal 8 x 8 = 64 kleinere vierkantjes. De vierkantjes of velden zijn omstebeurt licht en donker, vaak wit en zwart.

Let op: Het bord moet zo worden neergelegd dat elke speler een lichtgekleurd hoekveld aan zijn rechterhand heeft.

Rijen
Elke 8 horizontaal aaneengesloten velden heet een rij. Deze rijen krijgen allemaal een cijfer van 1 tot 8. De rij die het dichtst bij de witspeler zit krijgt een 1. Voor de zwartspeler is dit een 8.

In het bord hierboven zijn de rijen gekleurd. De oneven rijen (1,3,5,7) zijn groen en de even rijen (2,4,6,8) zijn geel.

Lijnen
Elke 8 verticale aaneengesloten velden heet een lijn. Deze lijnen krijgen allemaal een letter van a tot h. De lijn die het meest links van de witspeler zit is de a-lijn. Voor zwart zit de a-lijn het meest rechts.

In het bord hierboven zijn de lijnen gekleurd. De a,c,e,g-lijnen zijn groen en de b,d,f,h-lijnen zijn geel.

Coördinaten
Elk veld op het schaakbord heeft een codenaam, die bepaald is door de lijn en de rij waar dit veld op ligt. Elke codenaam bestaat eerst uit een letter (a tot h) en vervolgens een cijfer (1 tot 8). Deze codenamen of coördinaten maken het makkelijker om te praten over de loop van de stukken.

In het bord hierboven zijn 3 velden gekleurd. Het geel gekleurde veld ligt op de c-lijn en op de 5e rij. Hierdoor krijgt dit veld de codenaam c5. Op dezelfde manier krijgt het groen gekleurde veld de naam e4 en het rood gekleurde veld de naam f7.

Diagonalen
Naast rijen en lijnen bestaat het schaakbord ook uit diagonalen. Schuin aaneengesloten velden heten een diagonaal.

In het bord hierboven zijn de diagonalen met groene en gele pijlen weergegeven.

Helften
Het bord kan worden verdeeld in 2 helften, door een grens te trekken tussen de 4e rij en de 5e rij. De helft van wit bestaat dan uit de rijen (1,2,3,4), en de helft van zwart bestaat uit de rijen (5,6,7,8).

In het bord hierboven is de helft van wit geel gekleurd, en de helft van zwart groen.

Vleugels
Een andere manier om het bord te verdelen in 2 helften, kan door een grens te trekken tussen de d-lijn en de e-lijn. De helft aan de kant van de koning (e,f,g,h-lijnen) heet dan de koningsvleugel, en de helft aan de kant van de dame (a,b,c,d-lijnen) heet de damevleugel.

In het bord hierboven is de koningsvleugel geel gekleurd, en de damevleugel groen.

Centrum
De 4 velden (d4, d5, e4, e5) in het midden van het bord vormen samen het centrum.

Stukken die in het centrum staan kunnen naar meer velden, dan wanneer zij aan een rand of in een hoek zouden staan. Een uitzondering hierop is de toren.

Uitbereiding
Het meenemen van de buurvelden geeft een uitbereiding van het centrum. De uitbereiding wordt ook wel de centrale velden genoemd.